Work > Ceramics 2023

Medusa Star Eye
Medusa Star Eye
Glazed Stoneware
7 x 7 x 7"
2023