Work > 2024

Protean 1
Protean 1
Glazed Stoneware
9.5 x 4 x 4.5"
2024